• Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Flickr
  • Vimeo
  • YouTube
  • RSS

Energetikai fejlesztés a letenyei Kolping Idősek Otthonában - „Befektetés a jövőbe”

A kedvezményezett neve: Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet

A projekt címe: Energetikai fejlesztés a letenyei Kolping Idősek Otthonában

A szerződött támogatás összege: 148 271 154,- Ft

A támogatás mértéke (% - ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

  • Kiindulási helyzet: Zala megyében meghatározó problémát jelent a társadalom elöregedése, sok helyen a családok generációkra bomlásával nem maradt a magányos idősek mellett támogató hozzátartozó, így az idősellátás megszervezése rendkívül fontos feladat a térségben. Letenyén a Petőfi u. 40. szám alatt működő épület felújításra szorul, ugyanis legrégibb része 19-20. század fordulóján épült.
  • Megvalósuló fejlesztések: homlokzati nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtési hálózat korszerűsítése, napelemek és napkollektorok kialakítása
  • A projekt célja: A beruházás legfontosabb célja az energia költségek csökkentése, ezáltal pedig költség-megtakarítás elérése. A fejlesztés hozzájárul a környezeti fenntarthatóság biztosításához, valamint a közvetlen környezet és a levegő tisztaságának védelméhez. Nem utolsó sorban pedig a felújításnak köszönhetően a lakók egy élhetőbb épületben tölthetik mindennapjaikat.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.05.29

Projekt azonosító száma : KEOP-4.10.0/E/12-2014-0043


Energetikai fejlesztéssel korszerűsítik a letenyei idősek otthonát

2014/07/25

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet a fenntartásában lévő, letenyei Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona energetikai fejlesztésének céljából 2014 elején sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra került „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című konstrukcióra. A több mint 148 millió forint összköltségvetésű projekt 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

Nagyszabású beruházás veszi kezdetét Letenyén a Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthonában. Zala megyében meghatározó problémát jelent a társadalom elöregedése, sok helyen a családok generációkra bomlásával nem maradt a magányos idősek mellett támogató hozzátartozó, így az idősellátás megszervezése rendkívül fontos feladat a térségben. Letenyén a Petőfi u. 40. szám alatt működő épület felújításra szorul, ugyanis legrégibb része 19-20. század fordulóján épült.

A 148 271 154,- Ft összköltségvetésű projekt keretében sor kerül az otthon homlokzati nyílászáróinak cseréjére, az épület hőszigetelésére, a fűtési hálózat korszerűsítésére, valamint megújuló energiaforrás felhasználására, így napelemek és napkollektorok kialakítása révén direkt módon érhető el energia megtakarítás. A projekt 2014. június 1-jén vette kezdetét és várhatóan 2015 májusában zárul.

A beruházás legfontosabb célja az energia költségek csökkentése, ezáltal pedig költség-megtakarítás elérése. A fejlesztés hozzájárul a környezeti fenntarthatóság biztosításához, valamint a közvetlen környezet és a levegő tisztaságának védelméhez. Nem utolsó sorban pedig a felújításnak köszönhetően a lakók egy élhetőbb épületben tölthetik mindennapjaikat.

Az „Energetikai fejlesztés a letenyei Kolping Idősek Otthonában” című, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0043 azonosítószámú projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.


Energetikai fejlesztés a letenyei Kolping Idősek Otthonában

 

2015/04/02

 

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra került „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című konstrukció keretében 2014-ben nyert el pályázati támogatást. A 148,27 Ft európai uniós támogatás segítségével a letenyei Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona energetikai fejlesztése valósult meg.

Letenyén és térségében az idősellátás rendszerének alapját adó infrastruktúra elavult, az épületek többsége pedig felújításra szorult. A Petőfi utcai Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona legrégebbi része a 19-20. század fordulóján épült. A legutolsó lakórészi korszerűsítés 1980-ben zárult, így az intézmény üzemeltetése egyre drágábbá vált.

Jelen beruházás keretében 2014 júliusa és 2015. február között sor került az épület nyílászáróinak cseréjére, a falak ásványgyapotos hőszigetelésére, valamint a padlás födém szigetelésére. A korábban elavult gépészeti rendszer is korszerűsítésre került. A felújítás során a teljes fűtési rendszer központi szabályozását, valamint a helyiségenkénti szabályozást is kialakították. A megújuló energiák felhasználásával, azaz napelemek és napkollektorok segítségével direkt módon érhető el energia megtakarítást.

A munkálatok lényegi része 2015 decemberében befejeződött, így már az idei év elején érezhető volt a költségmegtakarítás, hiszen a gázszámla közel 50 %-kal csökkent. A felújítás pozitív hatása a költségcsökkenés mellett a gondozottak életkörülményeinek javulásában, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenésében is megnyilvánul. A beruházásnak köszönhetően a 150 személy számára férőhelyet biztosító ingatlan hosszú távon színvonalasan elégítheti ki az idősellátás rendszerét.

Az „Energetikai fejlesztés a letenyei Kolping Idősek Otthonában” című, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0043 azonosítószámú projekt 100 %-os vissza nem térítendő támogatással valósult meg.

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×