• Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Flickr
  • Vimeo
  • YouTube
  • RSS

Szociális étkeztetés:
Az igénybevételre azok a szociálisan rászorultak jogosultak, akik az étkezést önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
-    koruk,
-    egészségi állapotuk,
-    fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
-    szenvedélybetegségük, vagy
-    hajléktalanságuk miatt.

Térítési díj:

szociális étkeztetés: 530.- Ft / adag + 120.- Ft   kiszállítás/alkalom

 

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×