• Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Flickr
 • Vimeo
 • YouTube
 • RSS

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakásán, lakókörnyezetében kell biztosítani a szükséges ellátást. Célja a családi gondoskodás kiegészítése, pótlása.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen:

 • segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása megértő beszélgetésekkel
 • alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
 • közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, közreműködés a háztartás vitelében,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
 • segítségnyújtás a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
 • részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
 • segítség a szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.

Térítési díj:

 házi segítségnyújtás  térítési díja 150 Ft/óra

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×