• Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Flickr
  • Vimeo
  • YouTube
  • RSS
Az idősek klubja:

- Az idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
- a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
- harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
- részére nyújt szolgáltatást.

Az Idősek Klubja feladatai közé tartozik:

- lehetőséget biztosítása a napközbeni tartózkodásra, az idő hasznos eltöltésére, kapcsolatok kialakítására
- igény szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása, helyben tálalása és elfogyasztása
- hozzátartozókkal, környezettel való kapcsolatok ápolása,
- mentálhigiénés gondozás, rengeteg beszélgetés és együtt nevetés
- szabadidős programok szervezése, foglalkoztatás pl. kirándulások; prószasütés, gulyás főzés, dödöllekészítés, kézműves foglalkozások,
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, gyógyszer felíratása
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- igény esetén fürdés, mosás, vasalás biztosított gondozónői segítséggel.

Térítési díj:

nappali ellátás: 70.- Ft /nap

Kérelem letöltése Nappali ellátás igénybevételéhez

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×