• Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Flickr
 • Vimeo
 • YouTube
 • RSS

Intézményünkben, a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

A férőhely elfoglalására jogosult személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

Gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények:

 • demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata
 • az ellátást igénylő egyedül él, 80. életévét betöltötte
 • az ellátást igénylő egyedül él, 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia – ellátás nélküli ingatlan
 • az ellátást igénylő egyedül él, és hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak
 • az ellátást igénylő egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak
 • az ellátást igénylő egyedül él, és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj – folyósítási járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak
 • az ellátást igénylő egyedül él, munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak

Idősek otthonában – a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Térítési díj:
Kolping Otthon Letenye – 8868 Letenye, Petőfi S. u. 40.: 75.000 Ft/fő/hó
Kolping Otthon Letenye – Kárpáti utcai Telephely – 8868 Letenye, Kárpáti u. 5.: 84.000 Ft/fő/hó
Kolping Otthon Letenye – Szepetneki Telephely – 8861 Szepetnek, József A. u. 1.: 87.000 Ft/fő/hó

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×